ჩვენს შესახებ

ჩვენი კომპანია

საკონსულტაციო ჯგუფი “პრაიმ კონსალტინგი” წარმოადგენს პირველი კლასის კომპანიას ფინანსების, მენეჯმენტის, აუდიტის, მარკეტინგის, საბუღალტრო და იურიდიული მომსახურების, ანალიტიკური დასკვნების მომზადების, ასევე მმართველობითი და ფინანსური რჩევების სფეროში.

კომპანია ჩამოყალიბდა სხვადასხვა სეგმენტში წარმოდგენილი გამოცდილი მენეჯერების, ფინანსისტების და თავისის საქმის სხვა პროფესიონალების მიერ. კომპანიის სტაფი დაკომპლექტებულია გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური ექსპერტებითა და სპეციალისტებით, რომელთაც ზურგს უმაგრებთ წამყვან პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება წარმატებულ კერძო კომპანიებსა თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში. დღეისათვის კონსალტინგური ჯგუფი წარმატებულად მოღვაწეობს ფინანსების, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, აუდიტის, ანალიტიკური დასკვნების, საბუღალტრო და იურიდიული მომსახურების სფეროში.

ჩვენი მოვალეობა თქვენი პრობლემების მოგვარებაა

ჩვენთან თანამშრომლობის უპირატესობანი

მაღალკვალიფიციური კადრები

ზუსტად კადრების მაღალი პროფესიონალიზმი წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის მთავარ ღირებულებას

ნდობის მაღალი ხარისხი

ჩვენი კომპანია დამსახურებულად ამაყობს თავისი კლიენტების მხრიდან მაღალი ნდობის ხარისხით

სერვისების მრავლფეროვნება

ჩვენ კომპანია თავის მომხმარებლებს სთავაზობს მრავალი სახის პრემიუმ კლასის მოსახურებას

მაღალი ინტელექტი

ჩვენი კომპანია გამოირჩევა თავისი თანამშრომლების ინტელექტისა და ცოდნის მაღალი დონით

საიმედო პარტნიორი

ჩვენი კომპანია კლიენტებისათვის საიმედო და ყველა სიტუაციაში დასაყრდენ ძალას წარმოადგენს

სერვისების დაზღვევა

კომპანიის საიმედოობაზე მეტყველებს ასევე ჩვენი სერვისების დაზღვევა ერთერთი წამყვანი სადაზღვევო კომპანიის მიერ

ჩვენი მისია

კომპანიის  მთავარ ღირებულებას პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობის გრძნობა და საქმისადმი ერთგულება წარმოადგენს. სწორედ ამის დამსახურებაა საზოგადოებაში კომპანიის რეიტინგი და ნდობის მაღალი მაჩვენებელი. კომპანიის წინსვლის საწინდარია მაღალკვალიფიციური კადრები, მოქნილობა, სიახლეების სწრაფი ადაპტაციის უნარი, რაც განაპირობებს მომსახურეობის მაღალ ხარისხს, საიმედოობას და კონკურენტუნარიან ფასებს.

  • მაღალკვალიფიციური კადრები
  • სიახლეების სწრაფი ადაპტაცია
  • მოქნილობა
  • მომსახურეობის მაღალი ხარისხი
  • კონკურენტუნარიანი ფასები
  • საიმედოობა

ჩვენი გამოცდილება

ფინანსური სერვისები 95%
მენეჯმენტი 87%
თრაბლშუთინგი 76%
აუდიტი 70%

ჩვენი ექსპერტები

გსურთ პირველი კლასის ფინანსური მრჩეველის უფასო კონსულტაცია?