პრაიმ აუდიტი

პრაიმ აუდიტი

შპს “პრაიმ აუდიტი” დაფუძნებულია 2012 წელს. დღევანდელი სახით კომპანია ჩამოყალიბდა რამოდენიმე აღნიშნულ სეგმენტში ფუნქციონერებადი გამოცდილი კომპანიის გაერთიანების და რებრენდინგის შედეგად. კომპანია წარმატებულად მოღვაწეობს ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის, ბუღალტრული მომსახურების, ფინანსური და იურიდიული კონსულტაციის სფეროში.

კომპანია დაკომპლექტებულია გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური ექსპერტებითა და სპეციალისტებით, რომელთაც ზურგს უმაგრებთ წამყვან პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება წარმატებულ კერძო კომპანიებსა თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში.
კომპანიის  მთავარ ღირებულებას პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობის გრძნობა და საქმისადმი ერთგულება წარმოადგენს. სწორედ ამის დამსახურებაა საზოგადოებაში კომპანიის რეიტინგი და ნდობის მაღალი მაჩვენებელი.კომპანიის წინსვლის საწინდარია მაღალკვალიფიციური კადრები, მოქნილობა, სიახლეების სწრაფი ადაპტაციის უნარი, რაც განაპირობებს მომსახურეობის მაღალ ხარისხს, საიმედოობას და კონკურენტუნარიან ფასებს.

იყავით დაცული ფინანსური და საგადასახადო რისკებისაგან

რატომ ჩვენთან?

მაღალკვალიფიციური კადრები

ზუსტად კადრების მაღალი პროფესიონალიზმი წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის მთავარ ღირებულებას

მომსახურების დაბალი ფასები

ჩვენი კომპანია თავის კლიენტებს სთავაზობს მომსახურების ყველაზე დაბალ ფასებს თავის კონკურენტებთან შედარებით

სერვისების მრავლფეროვნება

ჩვენ კომპანია თავის მომხმარებლებს სთავაზობს მრავალი სახის პრემიუმ კლასის მოსახურებას

დიდი გამოცდილება

პრაიმ აუდიტი გამოირჩევა თავისი თანამშრომლების ცოდნითა და გამოცდილებით

საიმედო პარტნიორი

ჩვენი კომპანია კლიენტებისათვის საიმედო და ყველა სიტუაციაში დასაყრდენ ძალას წარმოადგენს

სერვისების დაზღვევა

კომპანიის საიმედოობაზე მეტყველებს ასევე ჩვენი სერვისების დაზღვევა ერთერთი წამყვანი სადაზღვევო კომპანიის მიერ

აუდიტი
ბიზნეს გეგმის შედგენა

ბიზნეს გეგმის შედგენა

Read More
საგადასახადო დავები

საგადასახადო დავები

Read More
ფინანსური მრჩეველი

ფინანსური მრჩეველი

კონსალტინგი

კონსალტინგი

გსურთ პირველი კლასის ფინანსური მრჩეველის უფასო კონსულტაცია?